Termeni și condiții generale

 1. Dispoziții generale
 2. Semnarea contractului de vânzare-cumpărare
 3. Drepturile și obligațiile vânzătorului
 4. Drepturile și obligațiile cumpărătorului
 5. Condiții de livrare și plată
 6. Preț
 7. Statusul de proprietar și transferul răspunderii pentru deteriorare
 8. Ordinea de reclamații (responsabilitate pentru defecte, garanție, reclamații)
 9. Protecția datelor cu caracter personal
 10. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare
 11. Platforma online pentru soluționarea disputelor
 12. Rating pentru produse
 13. Cupoane cadou
 14. Bazar
 15. Premii și campanii
 16. Dispoziții finale
 17. Utilizarea materialului afișat pe site
 18. Răspundere

1. Dispoziții generale

1.1. Aceste dispoziții generale reglementează drepturile și obligațiile părților, provenite din contractul de vânzare-cumpărare. Asfel contractul va fi semnat între Katkyn, s.r.o., cu sediul în 831 04 Bratislava, Račianska 88 B, numărul statistic: 54 684 790, Nr.Ord.Reg.Com. la judecătoria regională Bratislava I: 77431/B, Cod fiscal (DIČ): 2121813067,  Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava (în continuare ”Vânzător”) și cumpărător, cu scopul de a vinde și cumpăra produse prin intermediul magazinului online al vânzătorului.

Aceste condiții contractuale, care reglementează și clarifică drepturile și obligațiile vânzătorului și cumpărătorului, sunt valabile pentru cumpărăturile efectuate prin intermediul magazinului online www.jucariiteddies.ro. Astfel ele constituie o parte integrantă al contractului de vânzare-cumpărare semnat de către părți.

Organul de control

Inspectoratul Comercial Slovac (SOI)
Agenția regională SOI din Bratislava 
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Departamentul de control tehnic al produselor și de protecția consumatorului

1.2. Conform Condițiilor Contractuale consumatorul se consideră cumpărător.

1.3. Conform Condițiilor Contractuale orice persoană fizică care în momentul semnării contractului nu efectuează achiziții în cadrul unei firme în calitate de angajat, se consideră consumator. Persoanelor juridice îşi vor aplica drepturi și condiții personalizate.

1.4. Cumpărătorul în calitate de consumator, își va comunica numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.

1.5. Părțile contractante sunt de acord cu faptul că, odată cu plasarea comenzii cumpărătorul își dă acordul pentru principiul că dispozițiile generale din contractul de vânzare-cumpărare sunt valabile pentru toate contractele semnate prin intermediul tuturor paginilor de internet administrate de către vânzător. Totodată, conform contractului, vânzătorul se obligă să livreze cumpărătorului produsul (produsele) prezentate pe site. Orice altă relație dintre vânzător și cumpărător, în special în legătură cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare și eventualele reclamații din partea cumpărătorului vor fi reglementate de aceleași termeni și condiții generale.

1.6. Condițiile generale ale contractului constituie o parte integrală al contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care părțile semnează un contract de vânzare-cumpărare scrisă, în care să se stabilească condiții contractuale, altele decât cele cuprinse în Termenii și condițiile generale, contractul de vânzare-cumpărare va avea status prioritar față de Termenii și condițiile generale de vânzare-cumpărare.

1.7. Orice relație contractuală dintre vânzător și cumpărător va fi în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care cumpărătorul se consideră consumator conform Legii nr. 40/1964 cu modificările ulterioare la articolul 52. alineatul 4 din Codul Civil, pentru factorii nespecificați în Termenii și condiții generale, se vor aplica dispozițiile Legii nr. 250/2007 referitoare la protecția consumatorului (Legea Protecția Consumatorului), precum și dispozițiile Legii nr. 102/2014 referitoare la protecția consumatorului în cazul contractelor de vânzare sau de prestări servicii semnate la distanță sau în afara magazinelor vânzătorului, împreună cu modificările și completările ulterioare ale acestora (Legea protecția consumatorului pentru contracte semnate la distanță). În cazul în care cumpărătorul este antreprenor, condițiile nespecificate în Termenii și condițiile generale, vor fi reglementate prin Legea nr. 513/1991 și modificările acesteia din Codul Comercial (Codul Comercial).

Condițiile contractuale sunt formulate conform legislației în vigoare în Republica Slovacă, astfel:

2. Semnarea contractului de vânzare-cumpărare

2.1. Contractul de vânzare-cumpărare se consideră valabil din momentul acceptării, din partea vânzătorului, al propunerii de contract din partea cumpărătorului care va fi confirmată vânzătorului prin e-mail și/sau prin completarea și trimiterea formularului online de către cumpărător, și/sau prin plasarea comenzii telefonice (în continuare Comandă).

2.2. Acceptarea obligatorie a comenzii de către vânzător se validează prin e-mail de confirmare. Aceasta se face cu condițiile ca, comanda să fie preluată și ca produsul să se afle pe stoc, să fie notat prețul actual al produsului, să fie bifat de către cumpărător termenul de livrare sub forma de confirmare a comenzii de către cumpărător. În cazul în care prețul este mai scump sau alt decât cel afișat, vânzătorul are obligația să ceară confirmarea cumpărătorului în ceea ce priveşte modificarea preţului, înainte de a procesa comanda. Dacă cumpărătorul acceptă modificarea prețului iar vânzătorul confirmă preluarea comenzii, contractul de vânzare-cumpărare se consideră valabil. Toate prețurile și serviciile, precum și toate taxele oferite în magazinul online sunt afișate cu 19% TVA inclus. Pentru companiile cu un număr de identificare valid pentru taxa pe valoarea adăugată - furnizăm fără TVA. Confirmarea automată primită prin sistemul electronic al vânzătorului pe adresa de e-mail declarată de cumpărător după plasarea comenzii, nu înseamnă neaparat acceptarea comenzii de către vânzător. Această notificare are caracter informativ în legătură cu condițiile comenzii. Dacă este necesar se vor trimite toate informațiile legate de comanda respectivă pe acea adresă de e-mail.

Toate comenzile plasate pe cale electronică se consideră o propunere pentru contract de vânzare-cumpărare.

2.3 Preluarea obligatorie a comenzii conține date referitoare la: denumirea și descrierea produsului care este subiectul contractului de vânzare-cumpărare, la prețul și/sau servicii aferente acestuia, la termenul de livrare, la adresa de livrare, la taxa de livrare, condițiile și modul de livrare și la locul stabilit împreună cu cumpărător, date referitoare la vânzător (cum sunt: denumirea, sediul, numărul statistic, Nr.Ord.Reg.Com., și altele), eventual alte date.

2.4. Cumpărătorul are la dispoziție 2 ore de la plasarea comenzii pentru a renunţa la comandă, lucru ce se va comunica vânzătorului pe cale electronică sau telefonic. Cumpărătorul este obligat să menționeze în solicitarea sa de renunțare la comandă numărul comenzii, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și codul produsului comandat. În cazul renunțării la comandă de către cumpărător nu se va percepe nicio taxă de anulare. Dacă cumpărătorul a achitat integral sau parțial prețul produsului înainte de anularea comenzii, acest preț va fi restituit integral sau parțial de către vânzător în termen de 14 zile în contul cumpărătorului în cazul în care părțile nu au dispus altă modalitate de plată.

2.5. Conform Legii 222/2004 referitoare la taxa de valoare adăugată, începând cu 01.01.2013 nu mai este posibilă schimbarea datelor după eliberarea facturii. Datele din factură pot fi modificate doar dacă clientul nu a preluat produsul și nu a achitat prețul acestuia.

2.6  În cazul ofertelor valabile, pe lângă acești Termeni și condiții generale, la achiziționarea produselor de pe site aflate la promoție se vor aplica și termenii ofertei respective. Dacă cumpărătorul plasează comandă pentru un produs nerespectând acești termeni, vânzătorul are dreptul la anularea comenzii. Cumpărătorul va primi înștiințare despre anularea comenzii iar în cazul în care prețul a fost deja achitat integral sau parțial, cumpărătorul va restitui această sumă în contul cumpărătorului în cazul în care părțile nu au dispus altă modalitate de plată.

2.7 Prin plasarea comenzii cumpărătorul confirmă că este familiarizat cu termenii și condițiile contractuale inclusiv posibilitatea de reclamații, și că este de acord cu ele. Totodată, cu plasarea comenzii cumpărătorul ia la cunoștință că aceasta trage după sine obligația de plată. Acești termeni și condiții stau la dispoziția cumpărătorului, care este invitat să le cunoască înaintea plasării unei comenzi. Nu se vor ivi cheltuieli adiționale în legătură cu utilizarea sistemelor de telecomunicații în urma plasării comenzii, cumpărătorul este de acord cu utilizarea acestora.

3. Drepturile și obligațiile vânzătorului

3.1. Vânzătorul este obligat:

 1. să livreze pe baza comenzii confirmate produsul în cantitatea, calitatea și termenul stabilit,
 2. să pregătească produsul pentru transport asigurându-se în legătură cu păstrarea și protecția în condiții intacte a produsului. De asemenea se va asigura și în legătură cu mijlocul de transport
 3. să își asume responsabilitatea că produsul nu va fi deteriorat și că modul de livrare corespunde legislației în vigoare, adică să predea cel târziu odată cu livrarea produsului în scris sau pe cale electronică toate documentele necesare pentru preluarea și utilizarea produsului, și orice alte documente definite prin lege (instrucțiuni de utilizare în limbă oficială, factură).

3.2. Vânzătorul are dreptul la încasarea prețului la timp al produsului livrat.

3.3.  Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda dacă produsul selectat nu se află în stoc, acesta nu poate fi comandat sau nu are posibilitatea de a livra produsul cumpărătorului cu condițiile cunoscute referitoare la termenul de livrare sau la prețul afișat pe site, dacă nu a avut loc stabilirea unor noi condiții cu cumpărătorul. Cumpărătorul va primi înștiințare pe cale electronică sau telefonic despre anularea comenzii iar în cazul în care prețul a fost deja achitat integral sau parțial, vânzătorul va restitui această sumă în termen de 14 zile în contul cumpărătorului în cazul în care părțile nu au dispus altă modalitate de plată.

3.4. Societatea Katkyn, s.r.o. își rezervă dreptul de a verifica identitatea cumpărătorului sau a persoanei care ridică coletul în cazul preluării produsului personal la sediul firmei în situațiile în care predarea către cumpărător se face cu plată în avans cu card, virament bancar sau ordin de plată cu data scadentă.

4. Drepturile și obligațiile cumpărătorului

4.1. Cumpărătorul este obligat:

 1. să preia produsul cumpărat/comandat,
 2. să achite prețul produsului la termenul scadent, incluzând taxa de livrare,/li>
 3. să nu aducă afecțiuni negative reputației vânzătorului,
 4. să confirme primirea comenzii prin semnarea personală a fișei de livrare (sau fișei de transport după caz) sau prin semnătura împuternicitului său.

4.2. Conform acordului cu caracter obligatoriu dintre cele două părți, cumpărătorul are dreptul la primirea produsului în cantitatea, calitatea și termenul convenit.

5. Condiții de livrare și de plată

5.1. Comercializarea produselor de către vânzător se face pe baza modelelor aflate pe pagina de web al acestuia, pe baza cataloagelor, ale scrisorilor tipizate și al modelelor de produs.

5.2. Vânzătorul este obligat să administreze comenzile plasate de cumpărător în termen de 30 de zile de la preluarea comenzii de către vânzător. Termenul de livrare va fi acceptat de către cumpărător fără obiecții. Livrarea se face în maximum 3-4 zile lucrătoare. Livrarea produselor se efectuează prin curierat în zilele lucrătoare. În legătură cu transportul și timpul exact a livrării produselor, cumpărătorul va fi informat prin e-mail.

5.3. Cumpărătorul este obligat să preia produsul la adresa menționată în comanda preluată de către vânzător. În cazul în care cumpărătorul nu preia produsul și nici nu a informat vânzătorul în scris în legătură cu anularea comenzii, vânzătorul are dreptul garantat la despăgubire de minim 25 RON și maximum prețul total al produsului comandat, care s-a acumulata prin livrarea eșuată. După 5 zile lucrătoare, termen în care cumpărătorul este obligat să preia produsul, vânzătorul are dreptul să se retragă de la contractul de vânzare-cumpărare și să repună în vânzare produsul/produsele respective.

5.4. Vânzătorul are dreptul de a solicita ca, cumpărătorul să preia produsul înaintea termenului stabilit în contractul de vânzare-cumpărare.

5.5. Greutatea, dimensiunile, culoarea, modelul, sau alte detalii afișate în cataloagele sau alte documente ale vânzătorului pot fi diferite de realitate cu ± 10% față de cele afișate.

5.6. Adresa de livrare este cea menționată de către cumpărător și preluată de către vânzător, în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare nu dispune altfel. Livrarea produsului se consideră finalizată din partea vânzătorului odată cu predarea produsului către persoana terță care asigură transportul coletului.

5.7. În cazul în care vânzătorul livrează produsul la adresa specificată de către cumpărător în contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul se obligă să preia produsul personal sau să asigure că, în lipsa lui, persoana autorizată pentru preluarea produsului și semnarea protocolului de livrare-primire, este disponibilă să preia produsul descris în contractul de vânzare-cumpărare. Persoana terță îndreptățită pentru preluarea produsului descris în contractul de vânzare-cumpărare, are obligația de a prezenta agentului de curierat contractul de vânzare-cumpărare în original sau copie, dovada plății prețului comenzii și împuternicirea scrisă. Dacă se necesită retrimiterea comenzii din cauza lipsei cumpărătorului de la adresa de livrare stabilită în contractul de vânzare-cumpărare, orice costuri aferente acestei acțiuni revin în sarcina cumpărătorului. Produsul se consideră preluat conform punctului 10.2.

5.8. Cumpărătorul se obligă să verifice coletul adică produsul livrat și ambalajul acestuia în momentul preluării. În cazul în care cumpărătorul consideră că produsul sau ambalajul acestuia sunt deteriorate, acest lucru va fi sesizat imediat agentului de livrare și produsul va fi verificat în prezența acestuia. În cazul în care produsul care urmează a fi preluat este într-adevăr deteriorat, cumpărătorul va nota imediat gradul și tipul de deteriorare (notă de defecte), care va fi validată de către agentul de livrare pe loc. După încheierea procesului de clarificare cu agentul de livrare, pe baza notei scrise de cumpărător, vânzătorul va oferi reparația produsului, eliminarea deteriorării, sau, după caz, schimbarea totală a produsului.

5.9. Dacă livrarea se face prin firmă de curierat, în cazul sesizării unor deteriorări sau defecte care trag după sine lipsa sau pierderea parțială sau totală a produsului, se recomandă refuzarea preluării comenzii, și eventual completării unei note de defect împreună cu angajatul firmei de curierat sau a poștei, specificând tipul deteriorării. Dacă produsul a fost preluat și deteriorarea sau defectul s-a sesizat ulterior vă rugăm să comunicați acest eveniment în termen de 24 ore de la preluarea comenzii de la angajatul firmei de curierat. Pentru nota de defect este nevoie de produsul deteriorat, ambalajul acestuia, dovada de preluare, actul din care să reiasă calitatea de proprietar, factura. Puteți găsi cea mai apropiată filială al firmei de curierat accesând următorul link: gls-group.eu Puteți să ne anunțați în legătură cu sesizarea/nota de deteriorare la sediul/filiala firmei de curierat la adresa de e-mail: info@jucariiteddies.ro.

5.10. Defectele mecanice ale produsului care nu puteau fi sesizate în momentul preluării acestuia, se vor sesiza imediat după deschiderea coletului sau în cel mult 24 de ore de la preluare. Clientul va trebui să demonstreze faptul că defectul mecanic nu s-a putut detecta în timpul verificării ambalajului conform punctului 5.8. În astfel de situații clientul poate să formuleze reclamații doar dacă se va dovedi faptul că produsul a fost defect deja în momentul preluării de la agentul de livrare. Înainte de prima utilizare clientul are obligația de a citi condițiile de garanție, instrucțiunile de utilizare și după aceasta să utilizeze produsul în conformitate cu dispozițiile acestora.

5.11. Clientul este obligat să verifice integritatea ambalajului înainte de preluarea produsului. Dacă coletul se livrează prin firmă de curierat, clientul este obligat să formuleze nota de defect menționând lipsa de ambalaj în prezența angajatului firmei de curierat. Reclamațiile ulterioare nu se vor primi.

5.12. Cumpărătorul are dreptul să se retragă de la contract dacă vânzătorul nu livrează produsul comandat la termenul stabilit în contractul de vânzare-cumpărare conform punctului 5.3. din Termeni și condiții. În astfel de situații vânzătorul se obligă să restituie cumpărătorului prețul deja achitat conform punctului 10.8. din Termeni și condiții.

5.13. Orice colet va fi însoțit de factură care va fi plasată în interiorul ambalajului împreună cu produsul comandat. Factura se consideră drept certificat de garanție, de aceea ea se va păstra pe tot termenul garanției.

5.14. Modalități de plată:

 • Cu card prin intermediul internetului
 • Cu ramburs
 • Prin virament bancar

5.15. Plata în avans prin virament bancar. Dacă doriți să plătiți prin virament bancar instrucțiunile în acest sens se vor trimite prin e-mail la adresa specificată de dumneavoastră. Dacă nu primiți e-mail cu numărul de cont bancar în interval de 30 de minute de la plasarea comenzii vă rugăm verificați meniul Spam (pentru corespondență nesolicitată) sau contactați-ne direct la numărul de telefon afișat pe pagina noastră de internet, sau prin e-mail la adresa: info@jucariiteddies.ro. După confirmarea primirii sumei în contul nostru vă vom trimite e-mail cu detaliile livrării și cu eventualele modificări. Acesta se va efectua prin sistemul nostru automat de confirmare în următoarea zi lucrătoare. Plata în avans prin virament bancar poate să afecteze termenul de livrare depinzând de timpul efectuării viramentului și administrarea sumei în contul nostru. Este important ca suma respectivă să ajungă în contul nostru în termen de 30 de zile de la confirmarea comenzii. În caz contrar comanda se va anula. La preluarea comenzii vă rugăm să prezentați actul de identitate (card de identitate, pașaport).

5.16. Plata cu card prin intermediul internetului. Comanda plasată pe internet cu opțiunea de plată cu card se va desfășura prin meniul GoPay după finalizarea tranzacției. După administrarea sumei în contul nostru veți primi detalii în legătură cu livrarea produsului și cu eventualele modificări. Acest lucru este efectuat prin sistemul nostru automat în ziua comenzii.

5.17. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru întârzierea livrării din cauza faptului că adresa de livrare este incorectă.

5.18. Comenzile nelivrate - coletele nepreluate de către cumpărător se consideră încălcarea dispozițiilor contractuale.

5.19. În cazul în care cumpărătorul solicită retrimiterea comenzii nepreluate, la prețului inițial i se vor adăuga alte taxe poștale menționate în prezentul act de Termeni și condiții.

5.20. Retrimiterea coletului nepreluat se va efectua în urma plății în avans (prin virament bancar), pentru care cumpărătorul va primi o factură nouă în format PDF prin e-mail cu o scadență de 5 zile.

5.21. Dacă cumpărătorul nu efectuează plata facturii în termenul scadent comanda plasată va fi anulată în sistemul nostru iar cumpărătorul va fi înștiințat în acest sens prin e-mail.

5.22. Comenzile viitoare din partea acestui cumpărător vor fi preluate doar cu plată în avans prin sistemul electronic sau conform acordului reciproc cu adminstratorul acestuia.

6. Prețul

6.1. Cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului prețul valabil în momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare, împreună cu taxele de livrare (în continuare ”preț”) în numerar la filiala specificată de către vânzător, la adresa de livrare, la angajatul firmei de curierat, sau prin virament bancar în contul vânzătorului comunicat odată cu preluarea comenzii.

6.2. În cazul viramentului bancar, ziua în care suma produsului/produselor, intră în contul vânzătorului, se va considera data plății.

6.3. Cumpărătorul este obligat să achite prețul stabilit către vânzător în termenul scadent specificat în contractul de vânzare-cumpărare, dar cel târziu în momentul preluării produsului.

6.4. După achitarea prețului produsului stabilit în contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul are dreptul să se retragă de la contract și să solicite restituirea sumei plătite conform legislației în vigoare.

6.5. Cheltuielile rezultate din asamblarea și descărcarea produsului nu sunt incluse în preț de aceea aceste servicii nu sunt obligatoriu oferite cumpărătorului.

6.6. Asamblarea sau alte procese de punere în funcțiune nu fac parte din procesul de livrare. Astfel cumpărătorul declară că, cunoaște modul de instalare încât acesta se poate deduce logic.

6.7. Orice ofertă este valabilă în limita stocului disponibil, în caz contrar se va specifica la fiecare produs în parte.

6.8. Promoțiile, cupoanele de reducere și cadourile gratuite la comenzi nu pot fi combinate între ele.

6.9. Dacă plata comenzii returnate, reclamate sau anulate s-a efectuat integral sau parțial cu cupoane de cadou, vânzătorul va efectua restituirea sumei respective la fel. Valoarea cupoanelor restituite însă nu poate să fie mai mare decât valoarea cupoanelor utilizate de către cumpărător la efectuarea cumpărăturilor. Dacă din motive obiective restituirea nu poate fi efectuată (mai ales dacă vânzătorul nu dispune de cupoane de cadou suficiente) acesta va asigura compensarea sumei respective în numerar.

6.10. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că vânzătorul își rezervă dreptul de anulare a contractului de vânzare-cumpărare în cazul în care cumpărătorul plasează comandă pentru un produs al cărui preț apare greșit pe site din cauza unor erori al sistemului intern de informare. În astfel de situații vânzătorul va informa cumpărătorul în acest sens.

În cazul în care pe pagina web www.jucariiteddies.ro apare un produs cu prețul greșit, de exemplu un produs bine cunoscut și aflat pe stoc apare la un preț neobișnuit ori la prețul de ”0” lau ”1” lei datorită unor erori al sistemului, vânzătorul nu este obligat să livreze produsul la prețul greșit dar are posibilitatea de a oferi produsul cumpărătorului la prețul corect.

6.11. Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica prețurile în cazul modificărilor în legislația în vigoare, ale ratei de schimb valutar, la creșterea semnificativă a inflației, la modificarea prețului de distribuitor sau producător. În astfel de situații cumpărătorul are dreptul de a se retrage de la contract.

7. Statusul de proprietar și transferul răspunderii pentru deteriorare

7.1. Cumpărătorul intră în posesia produsului doar în momentul achitării prețului acestuia.

7.2. Responsabilitatea în caz de deteriorare revine cumpărătorului în momentul preluării produsului de la vânzător, sau, dacă preluarea nu se efectuează la termen, în momentul în care vânzătorul asigură posibilitatea de preluare al coletului către cumpărător.

7.3. Produsele din imaginile de pe site,  (mingi, păpuși, mașinuțe, baloane, flori, ursulețe, animale din pluș, etc.), altele decât produsul respectiv, nu vor fi livrate - vândute împreună cu produsul dorit, doar în cazul în care acest lucru este menționat în denumirea produsului (de exemplu: Minge T-ball + portmoneu, căruciour cu păpusă, Ofertă: piscină Nemo cu mingi, etc.). Astfel cumpărătorul nu poate solicita livrarea lor împreună cu produsul comandat.

8. Ordinea de reclamații (responsabilitate pentru defecte, garanție, reclamații)

8.1. Vânzătorul își asumă responsabilitatea pentru eventualele greșeli. Cumpărătorul este obligat să sesizeze reclamațiile conform ordinii de reclamații valabile.

8.2. Pentru soluționarea reclamațiilor se va consulta Ordinea de reclamații publicate pe pagina de web a vânzătorului www.jucariiteddies.ro. Prin plasarea comenzii cumpărătorul confirmă că a citit Ordinea de reclamații în întregime și a luat la cunoștință dispozițiile acesteia și este de acord cu ele. Prin acceptarea ordinii confirmă că a primit informațiile necesare în legătură cu modalitatea plasării eventualelor reclamații, inclusiv datele referitoare la locurile unde se pot depune reclamațiile și solicitările de reparație (Legea protecției consumatorului nr. 250/2007 articolul 18 alineatul 1, proclamată de Consiliul Național Slovac, cu modificările ulterioare în Legea modificată de încălcarea regulamentului nr. 372/1990, (în continuare ”Lege”).

8.3. Ordinea de reclamații este valabilă pentru produsul achiziționat de cumpărător de la vânzător prin intermediul magazinului online administrat de acesta.

8.4. Prezenta Ordine de reclamații este valabilă pentru orice relație comercială dacă părțile nu dispun de alte condiții referitor la garanție prin contract de vânzare-cumpărare.

8.5. Cumpărătorul are dreptul la solicitarea soluțiilor referitoare la garanția produsului doar în cazul produsului al cărui deteriorări au fost cauzare de producător, vânzător sau au intervenit în timpul transportului, intră în condițiile de acordare a garanției și au fost achiziționate de la vânzător.

8.6. Cumpărătorul este obligat să verifice produsul imediat după preluare examinând integritatea și apariția acestuia și în termen de maxim 24 ore de la preluarea lui să sesizeze neregularităţile observate către vânzător prin completarea formularului de reclamații disponibil pe pagina de web a vânzătorului. În caz contrar garanția se acordă doar dacă cumpărătorul poate să demonstreze faptul că defectele sesizate erau prezente în momentul preluării produsului cu ajutorul notei de defecte completate în prezența angajatului firmei de curierat. În lipsa acestei note nu se acordă serviciile de garanție pentru deteriorare sau lipsa unor părți ale produsului.

8.7. În perioada de garanție cumpărătorul are dreptul la eliminarea defectelor în regim gratuit după prezentarea produsului împreună cu toate accesoriile, documentele și instrucțiunile de utilizare, precum și a certificatului de garanție și a adeverinței de acordare a garanției la reprezentantul autorizat al vânzătorului. Termenul de 30 de zile începe în ziua depunerii documentației complete pentru administrarea și evaluarea cererii.

8.8. Dacă produsul este defect cumpărătorul are dreptul să depună reclamații la filiala vânzătorului conform alineatului 2, art. 18 al Legii, prin prezentarea produsului la adresa Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava, Slovakia doar după stabilirea condițiilor cu vânzător și în același timp completează formularul de reclamații și expediază către vânzător. Formularul este redactat și publicat pe pagina de web a magazinului, de către vânzător. Cumpărătorul are dreptul de a depune reclamații și la persoana/serviciul autorizat pentru efectuarea reparațiilor de garanție (în continuare ”persoana autorizată”). Lista persoanelor/serviciilor autorizate se regăsește pe certificatul de garanție, sau vânzătorul va trimite o copie la solicitarea cumpărătorului. Procesul de evaluare a reclamației, care urmează a fi înmânată cumpărătorului, începe în ziua în care sunt împlinite toate condițiile de mai jos:

 1. livrarea formularului de reclamație completat către vânzător,
 2. vânzătorul evaluează justificarea solicitării în legătură cu lipsa părților ale produsului, după care va trimite înștiințarea cumpărătorului în ceea ce privește demersul procesului,
 3. În cazul reclamațiilor justificate vânzătorul va livra la adresa cumpărătorului accesoriul nou nedeteriorat (produsul nou) prin firmă de curierat,
 4. după caz, vânzătorul și cumpărătorul vor stabili în contract condițiile de transport de la cumpărător la vânzător,
 5. cumpărătorul nu va returna produsul reclamat fără înștiințare prealabilă.

Vânzătorul recomandă cumpărătorului ca în cazul transportului produsului să asigure marfa împreună cu produsul. Cumpărătorul nu va prelua colete cu plata prin ramburs sau colete trimise la adresă greșită conform dispozițiilor punctului 8.8.

Produsul se va returna în ambalajul original sau în ambalaj corespunzător care să asigure transportul produselor fragile, incluzând toate accesoriile. Pachetul va conține simbolurile corespunzătoare deoarece vânzătorul nu răspunde de defectele mecanice provenite înainte de preluarea produsului.

Începutul procesului de reclamație coincide cu ziua depunerii formularului de reclamație. Produsul reclamat nu trebuie neapărat expediat la sediul vânzătorului, dacă vânzătorul sau persoana autorizată de acesta nu dispune altfel. Dacă apar nelămuriri, vă rugăm adresați-vă societății Katkyn, s.r.o. la numărul de telefon 0040 771 689 578 sau la adresa de e-mail info@jucariiteddies.ro

8.9. Vânzătorul este obligat să accepte reclamațiile depuse la sediul lui conform articolului 18, alineatul 2 din Lege.

8.10. Conform dispozițiilor articolului 18 alineatul 18 din Lege, vânzătorul este obligat să asigure prezența unei persoane autorizate pentru gestionarea reclamațiilor la sediul/filiala acestuia.

8.11. Cumpărătorul este obligat să anunțe orice defect al produsului către vânzător, în caz contrar își va pierde dreptul la reparația/eliminarea defectului în regim gratuit.

8.12. Vânzătorul sau persoana autorizată de acesta este obligat să elibereze și să pună la dispoziția cumpărătorului adeverință din care să rezulte validarea reclamației, de exemplu prin e-mail sau în scris. Conform Legii, alineatul 5, articolul 18, această adeverință va conține informații în legătură cu drepturile consumatorului care i se cuvin cumpărătorului conform dispozițiilor articolelor 622 și 623 din Codul Civil. Dacă sesizarea solicitării procesului de reclamație este expediată către vânzător prin mijloace de telecomunicație, aceasta se va trimite vânzătorului în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care nu este posibilă trimiterea în regim de urgență a confirmării către cumpărător, aceasta se va trimite în cel mai scurt timp posibil, dar cel târziu împreună cu actul din care reiese soluționarea reclamației. Nu este necesară trimiterea confirmării solicitării de reclamație de către cumpărător în cazul în care acesta are altă modalitate de a dovedi faptul că a depus formularul de reclamație.

8.13 Conform deciziei luate de cumpărător la care drept urmează a fi exercitat dintre cele care i se cuvin în baza articolelor 622 și 623 din Codul Civil, vânzătorul sau persoana autorizată este obligat să determine modul de soluționare a reclamației conform dispozițiilor punctului m), articolul 2 din Lege pe loc, în cazuri complexe în termen de 3 zile de la începutul procesului de reclamație, în cazuri justificate în care se necesită evaluarea tehnică detaliată, în 30 zile de la începutul procesului de reclamație. După determinarea modului de soluționare a reclamației vânzătorul sau persoana autorizată va lua măsuri pentru soluționarea reclamației în cel mai scurt timp posibil. După caz, reclamațiile se pot soluționa mai târziu dar niciodată nu în mai mult de 20 de zile de la depunerea solicitării de reclamație. La expirarea termenului de soluționare cumpărătorul are dreptul să se retragă de la contract sau să i se livreze un produs nou în locul celui reclamat. La încheierea procesului de reclamații vânzătorul va trimite înștiințarea cumpărătorului pe calea stabilită de către părțile contractante în privința rezultatului reclamației (e-mail sau scrisoare recomandată). Totodată se va livra către cumpărător protocolul reclamației (foaia de drum) împreună cu produsul. Dacă cumpărătorul depune reclamații în primele 12 luni după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul are posibilitatea să respingă solicitarea de reclamație doar pe baza opiniei experte sau autorizate, notificate sau acreditate (în continuare ”expertiza de evaluare produs”). Indiferent de rezultatele evaluării experte, vânzătorul nu are dreptul de a solicita cumpărătorul să achite costurile legate de expertiza de evaluare a produsului și nici alte cheltuieli aferente acesteia.

Dacă cumpărătorul depune reclamații după primele 12 luni de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, persoana care gestionează solicitarea de reclamație este obligat să menționeze în actul de soluționare a reclamației persoana/firma unde cumpărătorul poate să trimită produsul pentru expertiza de evaluare produs. Dacă cumpărătorul trimite produsul pentru expertiza de evaluare produs persoanei/firmei menționate, toate costurile legate de expertiza de evaluare al produsului și orice alte cheltuieli aferente acesteia vor fi achitate de către cumpărător indiferent de rezultatul evaluării. Dacă cumpărătorul dovedește responsabilitatea vânzătorului pentru defectul produsului reclamat cu ajutorul evaluării experte, are posibilitatea să solicite soluționarea reclamației din nou. Pe timpul evaluării experte al produsului termenul de garanție se va suspenda. Vânzătorul este obligat să restituie toate costurile legate de expertiza de evaluare al produsului și orice alte cheltuieli aferente acesteia în contul cumpărătorului în termen de 14 zile de la soluționarea solicitării de reclamație. Nu se va respinge soluționarea solicitării de reclamație depuse pentru a doua oară.

8.14. Cumpărătorul nu are dreptul să depună reclamații pentru defectele despre care vânzătorul i-a oferit informații la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, sau despre care în mod cert trebuia să aibă informații datorită condițiilor de semnare al contractului.

Termenii de garanție nu sunt valabili pentru cadourile care se livrează împreună cu produsul comandat.

8.15. Vânzătorul are posibilitatea să schimbe produsul reclamat în loc să efectueze reparații dacă acest lucru nu trage cu sine dificultăți pentru cumpărător.

8.16. Dreptul la reparațiile de garanție încetează dacă:

 1. certificatul de garanție, accesoriile și documentația produsului nu pot fi prezentate,
 2. nu sesizează existența defectelor evidente la preluarea produsului în termen de 24 ore,
 3. a expirat termenul de garanție,
 4. defectul tehnic a intervenit din cauza cumpărătorului,
 5. produsul a fost utilizat într-un mediu al cărui condiții de umiditate, chimice și influențele mecanice nu corespund mediului natural,
 6. utilizarea sau punerea în funcțiune în mod necorespunzător al produsului sau neglijență,
 7. produsul a fost deteriorat datorită suprasolicitării sau utilizării în alte scopuri decât cele menționate în documentație.
 8. pe baza unor directive generale, standarde tehnice sau directive de siguranță valabile în UE,
 9. în cazul deteriorării inevitabile și/sau datorită unor evenimente imprevizibile al produsului, 
 10. produsul s-a deteriorat în urma unor evenimente accidentale,
 11. deteriorarea este cauzată prin manevrare neautorizată, pe parcursul transportului, sau prin contactul cu apă, foc, electricitate statică sau atmosferică, sau alte dezastre naturale, 
 12. la utilizarea produsului a intervenit o persoană neautorizată,
 13. în cazul produselor care funcționează cu acumulator sau diferite baterii, epuizarea acestora nu se consideră defect al produsului deoarece este vorba de un accesoriu care cu timpul își pierde eficiența

8.17.  Garanția nu este valabilă pentru uzura produsului datorită utilizării îndelungate. Durabilitatea scurtă a produsului nu se consideră defect și nu intră în garanție.

8.18. În cazul în care în momentul preluării produsul nu corespunde descrierii din contractul de vânzare-cumpărare (vine în contradicție cu contractul), vânzătorul este obligat să ia măsuri pentru remedierea problemei pe baza contractului, conform preferinței cumpărătorului ori prin repararea sau prin schimbarea produsului. În caz contrar cumpărătorul poate solicita reducere din prețul produsului sau are posibilitatea de a se retrage de la contract.

Aceste dispoziții nu vor fi aplicabile dacă cumpărătorul avea informații în legătură cu contradicția față de dispozițiile contractuale sau dacă aceasta a fost cauzată de cumpărător. Se consideră contradicție cu dispozițiile contractuale orice diferență ce se constată în maxim 6 luni de la preluarea produsului, și se va considera ca fiind existent în momentul preluării, dacă această diferență nu este incompatibilă cu caracterul produsului sau nu se dovedește opusul. Dacă produsul livrat este în contradicție cu cele descrise în contract, consumatorul are dreptul la remediere prin lege:

 • aducerea în condițiile descrise în contract în regim gratuit prin reparația produsului
 • reducerea prețului produsului,
 • livrarea unui produs nou,
 • retragerea de la contract.

8.19. Vânzătorul este obligat să remedieze reclamațiile și să concludă procesul de reclamație într-una din modalitățile de mai jos:

 1. predarea produsului reparat,
 2. predarea piesei noi,
 3. schimbarea produsului,
 4. restituirea prețului produsului,
 5. aplicarea unei reduceri convenabile din prețul produsului,
 6. trimiterea apelului scris pentru ridicarea produsului după soluționare,
 7. respingerea justificată al reclamației depuse.

8.20. Vânzătorul este obligat să pună la dispoziția cumpărătorului informații referitoare la modalitatea de soluționare a reclamației și la eliberarea unui act referitor la soluționarea propriu-zisă în termen de 30 zile de la depunerea reclamației prin curier poștal, agent de curierat, livrare la domiciliu, sau prin e-mail.

8.21. Termenul de garanție este de 24 luni (în cazul în care nu se stabilește alt termen de garanție în cazuri excepționale) care începe în ziua în care cumpărătorul preia produsul.

8.22. Termenul de garanție se va extinde cu perioada în care nu a fost folosit produsul datorită reparațiilor de garanție.

8.23. În cazul schimbării produsului cu un produs nou, cumpărătorul va primi un act cu produsul nou. Eventualele reclamații se vor depune împreună cu acest act însoțit cu foaia originală de drum. În cazul schimbării produsului termenul de garanție începe cu preluarea produsului nou și va fi valabil doar pentru acel produs.

8.24. Cumpărătorul are dreptul să solicite de la vânzător reparații și piese de schimb gratuite. Vânzătorul are dreptul să schimbe produsul numai dacă acesta nu este disproporționat cu caracterul defectului. Proporționalitatea defectului va fi determinată la service autorizat prin evaluare scrisă. Pe baza hotărârii măsurile luate vor fi în conformitate cu dispozițiile legii.

8.25. Conform punctului 8.16. din prezentul act, orice reparație de garanție se efectuează gratuit dacă termenul de garanție este valabil.

8.26. Dacă defectul poate fi înlăturat, reclamația se va soluționa depinzând de preferințele cumpărătorului conform punctului 8.13. din prezentul act de condiții contractuale și de reclamații astfel:

 1. vânzătorul asigură înlăturarea defectului, sau
 2. vânzătorul schimbă produsul defect

8.26. Dacă defectul nu poate fi înlăturat, sau este unul cu caracter reparabil dar recurent, sau există mai multe defecte diferite reparabile, care împiedică utilizarea corespunzătoare al produsului, conform deciziei cumpărătorului, vânzătorul va soluționa reclamația pe baza punctului 8.13. din prezentul act de condiții contractuale și de reclamații astfel:

 1. shimbă produsul cu unul care funcționează sau are parametri tehnici mai bune, sau,
 2. în cazul în care vânzătorul nu are posibilitatea de a schimba produsul, reclamația va fi soluționată prin preluarea produsului reclamat și restituirea costului acestuia.

8.28. Soluționarea reclamației este valabilă doar pentru defectele menționate pe formularul de reclamație.

8.29. În contextul reclamațiilor, un defect reparabil recurent se consideră un defect reparabil care însă a apărut de mai mult de două ori.

8.30. În contextul reclamațiilor, mai multe defecte diferite reparabile sunt defecte în număr mai mare de trei care apar în același timp.

8.31. În contextul reclamațiilor, perioada de timp de după semnarea contractului de vânzare-cumpărare în care cumpărătorul nu poate să folosească produsul din cauza defectului acestuia, care în total este mai lungă de 180 zile.

8.32. Dreptul cumpărătorului de a solicita servicii de garanție pentru defectele produsului se consideră îndeplinit din momentul în care acesta a solicitat ca vânzătorul să repare defectele conform punctului 8.8. din prezentul act de condiții contractuale și de reclamații. Indiferent de rezultatul soluționării reclamației, cumpărătorul nu va mai fi îndreptățit pentru depunerea repetată a reclamației referitoare la același defect (nu un defect similar).

8.33. Dacă vânzătorul încheie procesul de reclamații cu respingerea justificată a solicitării, dar defectul produsului este existent, nefiind înlăturat, cumpărătorul are dreptul să solicite remedierea problemei în fața instanței.

Demersul procesului de reclamație:

8.34. Vezi aici formular pentru reclamații.

8.35. Atenționări în legătură cu depunerea reclamațiilor:

În cazul în care clientul a predat produsul fără ambalajul original sau alt ambalaj corespunzător, societatea Katkyn, s.r.o. nu-și asumă responsabilitatea pentru deteriorarea produsului în timpul transportului la service.

8.36. Dacă cumpărătorul-consumatorul nu este de acord cu modul în care vânzătorul a soluționat procesul de reclamație, sau dacă cumpărătorul-consumatorul a solicitat rezolvarea problemei sale și nu este de acord cu modul în care vânzătorul a procedat, sau consideră că vânzătorul ar fi ignorat drepturile lui, cumpărătorul-consumatorul are dreptul de a se adresa vânzătorului în ceea ce privește remedierea neclarităților. În cazul în care vânzătorul refuză acest lucru sau nu trimite răspuns în termen de 30 de zile de la expedierea solicitării, cumpărătorul-consumatorul are dreptul să se adreseze unor organe alternative pentru soluționarea problemei. Acest organ este Inspectoratul Comercial Slovac, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, sau orice alt organ înregistrat pe lista organelor alternative pentru soluționarea disputelor conflictuale, administrat de Ministerul Economiei al Republicii Slovace (vezi lista pe pagina http://www.mhsr.sk). Cumpărătorul-consumatorul are dreptul să aleagă organul alternativ pentru soluționarea problemei la care dorește să apeleze.

8.37. În cazul reclamațiilor nejustificate cumpărătorul nu are dreptul la restituirea cheltuielilor aferente gestionării reclamației precum nici vânzătorul nu are dreptul la restituirea cheltuielilor create pe partea lui (în cazul în care nu se presupune de exemplu reclamație nejustificată repetată, unde există posibilitatea abuzului din drepturile consumatorului). Dacă reclamația se consideră nejustificată, produsul reclamat se va returna cumpărătorului care va suporta cheltuielile aferente.

8.38. Restituirea este posibilă în mod diferit de virament bancar în cont doar cu acordul comun al părților. Restituirea prin mandat poștal nu este posibilă din motive tehnice. Transferul de bani se va face doar prin virament bancar.

8.39. Pentru a evita neclaritățile ulterioare părțile stabilesc că timpul de utilizare înseamnă perioada de timp care începe inclusiv cu ziua livrării produsului pentru cumpărător.

8.40. Doar persoana menționată la plasarea comenzii are dreptul să depună reclamații.

9. Protecția datelor cu caracter personal

https://www.jucariiteddies.ro/sectie/protectia-datelor/

10. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare

10.1. Vânzătorul poate să se retragă de la contract dacă s-a epuizat stocul, produsul nu este disponibil, sau producătorul/importatorul/furnizorul contractual al produsului a încheiat fabricația produsului respectiv sau a introdus modificări semnificative ceea ce împiedică îndeplinirea obligațiilor contractuale ai vânzătorului, sau ca rezultat al intervenției autorităților, sau dacă în ciuda eforturilor depuse vânzătorul nu poate să livreze produsul către cumpărător conform dispozițiilor contractului la termenul sau prețul afișat în magazinul online. Vânzătorul este obligat să anunțe cumpărătorul cât mai curând posibil și să restituie sumele deja achitate în avans pentru produsul stabilit în contractul de vânzare-cumpărare în termen de 14 zile de la retragerea de la contract prin virament bancar în contul cumpărătorului. Vânzătorul are dreptul să se retragă de la contract și în cazul în care cumpărătorul nu a preluat produsul comandat în termen de 5 zile lucrătoare de la data în care avea obligația să preia coletul.

10.2. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage de la contract fără motivarea deciziei conform dispozițiilor Legii nr. 102/2014, referitoare la protecția consumatorului în achiziționarea produselor sau serviciilor conform contractului încheiat la distanță sau în afara magazinelor vânzătorului, împreună cu modificările și completările acestor legi (în continuare Legea vânzării și a protecției consumatorului), în termen de 14 zile de la preluarea produsului. În această perioadă cumpărătorul are dreptul să despacheteze și să încerce produsul lafel ca și în cazul cumpărăturilor în magazinele tradiționale. Încercarea însă nu înseamnă folosire îndelungată al produsului după care să se solicite returnarea către vânzător. În cazul renunțării la contract, taxa de transport este suportată de cumpărător. Produsul se consideră preluat de către cumpărător din momentul în care cumpărătorul sau persoana autorizată de acesta, cu excepția agentului de livrare, preia comanda completă, sau dacă:

 1. produsele comandate de către cumpărător se livrează fracționat, preluarea comenzii va fi marcată de ziua în care se livrează ultima parte din comandă,
 2. produsul este compus din mai multe părți/bucăți, preluarea comenzii va fi marcată de ziua în care se livrează ultima parte din comandă,
 3. produsul este retrimis într-o perioadă scurtă de timp, preluarea comenzii va fi marcată de ziua în care s-a livrat pentru prima dată.

10.3. Prin plasarea comenzii către vânzător, cumpărătorul confirmă faptul că vânzătorul a îndeplinit corespunzător și la timp obligațiile pentru informarea cumpărătorului conform alineatului 1, articolul 3 din Legea vânzării și a protecției consumatorului.

10.4. Cumpărătorul are posibilitatea de a renunţa la contract prin scrisoare sau altă modalitate scrisă, sau prin completarea formularului trimis prin curier poștal la adresa Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava, Slovakia. Descărcați formularul pentru comunicarea retragerii de la contract de aici.

10.5. Conform punctului menționat mai sus al actului de Termen si condiții,  formularul pentru comunicarea retragerii de la contract va conține obligatoriu datele necesare, în special descrierea detaliată al produsului (denumire și cod), data în care s-a plasat comanda, numerele comenzii și a facturii, numele și prenumele, adresa, semnătura cumpărătorului, nr. cont bancar, numele băncii și data. În cazul retragerii de la contract cumpărătorul are obligația de a returna vânzătorului produsul intact, nefolosit, împreună cu accesoriile lui și cadourile care le-au însoțit, documentația completă cu instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, dovada plății etc. în ambalajul original în felul în care a preluat produsul, la adresa Jucarii -Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava, Slovakia Coordonate de intrare: 48°10'46.4"N 17°09'05.3"E. Dacă la retragerea de la contract cumpărătorul returnează produsul împreună cu documentația completă cu instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, dovada plății etc. (în continuare ”produs”) la adresa vânzătorului utilizând serviciile Poșta Română acest lucru va fi efectuat prin opțiunea Colet la adresă. Cumpărătorul nu preia colete trimise prin opțiunea Colet la oficiul poștal, sau cu ramburs. Vă recomandăm asigurarea produsului.

Produsul se va trimite în ambalajul original sau, în lipsa acesteia, în ambalaj corespunzător pentru transportul produselor fragile incluzând toate accesoriile acestuia, și se va marca ca atare cu simbolurile necesare, deoarece vânzătorul nu răspunde pentru deteriorarea mecanică a produsului înainte de preluare.

10.6 Renunțarea la contractul de cumpărare prin formularul de renunțare la contract, conform punctului anterior al acestor termeni și condiții generale trebuie să conțină datele solicitate în acesta, în special specificația exactă a produselor (codul și denumirea produselor), data comenzii, numărul comenzii și numărul facturii, numele și prenumele cumpărătorului, adresa cumpărătorului, semnătura cumpărătorului, numărul contului, denumirea băncii și data. Prin renunțarea la contractul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să livreze vânzătorului bunurile nedeteriorate, nefolosite împreună cu accesoriile, inclusiv cadourile, documentele, instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, dovadă de plată etc. și produsul să fie ambalat în ambalajul original așa cum a fost primit, trimițându-l la următoarea adresă: Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127 / C, 831 04 Bratislava. În cazul în care, prin renunțarea la contract, cumpărătorul trimite bunurile vânzătorului împreună cu accesorii, inclusiv documentele, instrucțiunile, certificatul de garanție, dovada plății etc. (denumită în continuare „mărfuri”) la adresa conform propoziției anterioare via Poșta Română, poate face acest lucru doar printr-un serviciu numit „Pachet la adresă”. Bunurile expediate de cumpărător prin serviciul denumit „Pachetele la poștă” și ramburs la livrare nu sunt acceptate de vânzător. Totodată, produsele pot fi trimise prin orice firmă de curierat. Recomandăm asigurarea bunurilor.

Produsele trebuie trimise în ambalajul original sau într-un ambalaj de transport adecvat (dacă nu a avut ambalajul original), care să îndeplinească cerințele de transport al mărfurilor fragile, inclusiv toate accesoriile, și să marcheze expedierea cu simbolurile corespunzătoare, deoarece vânzătorul nu este răspunzător pentru nicio daună mecanice înainte de primirea bunurilor.

10.7. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage de la contract înainte de sfârșitul termenului disponibil pentru retragere. Termenul disponibil pentru retragere de la contract rămâne valabil dacă cumpărătorul trimite înștiințare în privirea exercitării dreptului în acest sens către vânzător înainte de scadența termenului de retragere.

10.8. După retragerea de la contract vânzătorul are obligația de a restitui sumele achitate în mod justificat în cadrul contractului de către cumpărător, în special prețul de cumpărare cu taxa de livrare inclusă, sau prin expedierea cupoanelor cadou la adresa cumpărătorului conform dispozițiilor punctului 6.8 din prezentul act de Termeni și condiții. Restituirea sumelor achitate de către cumpărător se va efectua în tremen de 14 zile de la data în care cumpărătorul primește înștiințare în privința retragerii cumpărătorului de la contract. Restituirea se va efectua pe același cale pe care s-a efectuat plata prețului produsului de către cumpărător dacă cumpărătorul nu solicită o altă modalitate pe formularul de retragere de la contract, fără a percepe orice alte taxe.

10.9. Conform punctului 10.8 din prezentul act de Termeni și condiții, cumpărătorul nu este obligat să restituie suma completă înainte de a recupera produsul complet de la cumpărător. Suma achitată pentru produsul comandat se va restitui după livrarea produsului returnat la adresa menționată la punctul 10.5 din prezentul act de Termeni și condiții.

10.10. Dacă în urma retragerii de la contract conform punctului 10.2 din prezentul act de Termeni și condiții, cumpărătorul returnează produsul către vânzător deteriorat sau incomplet, sau în condiții care îi reduc valoarea datorită manevrării necorespunzătoare, sau împiedică determinarea stării de funcționare, vânzătorul are dreptul la despăgubire din partea cumpărătorului acoperind suma necesară cheltuielilor de reparație și ale readucerii produsului în starea originală. Totodată vânzătorul are dreptul de a solicita cumpărătorului restituirea deprecierii produsului.

10.11. Cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului produsul intact, nefolosit, în condițiile în care le-a preluat, împreună cu accesoriile lui și cadourile care le-au însoțit, documentația completă cu instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, dovada plății etc. în termen de 14 zile de la data în care vânzătorul primește înștiințare în privința retragerii cumpărătorului de la contract.

Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, în cazul în care produsul este însoțit de cadouri, conform contractului în privința cadourilor, valabilitatea acestuia încetează dacă se inițiază exercitarea dreptului la retragere de la contract, și cumpărătorul este obligat să returneze împreună cu produsul și cadourile oferite. În cazul în care cadourile nu se vor restitui, valoarea lor va marca economie fără bază legală din partea cumpărătorului.

10.12. În cazul retragerii de la contract, cheltuielile legate de returnarea produsului către vânzător sau către persoana autorizată pentru preluarea produsului în numele lui, revin cumpărătorului. Cheltuielile aferente returnării produsului nu se pot calcula în avans. Pe baza informațiilor disponibile poate fi estimată suma aferentă returnării produsului luând în considerare dimensiunile, greutatea produsului, distanța de la care se returnează produsul, și modalitatea în care cumpărătorul alege să restituie produsul, și poate fi cuprinsă între 8 RON și 670 RON.

10.13. Dacă cumpărătorul nu îndeplinește obligațiile descrise la punctele 10.4 și 10.5 al prezentului act de Termeni și condiții, retragerea își pierde valabilitatea și vigoarea, și vânzătorul nu va fi obligat să restituie cheltuielile achitate de către cumpărător nici cele aferente trimiterii produsului către cumpărător.

10.15. Cumpărătorul nu are dreptul de a se retrage de la contract, a cărui subiect este:

 1. vânzarea unui produs care a fost fabricat conform preferințelor cumpărătorului, în mărimea dorită, sau dacă a fost fabricată pentru un consumator anume
 2. vânzarea produselor comercializate în ambalaj de protecție, care nu este corespunzător din motive de igienă și de sănătate, ambalaj care a fost deteriorat după preluarea produsului.
 3. vânzarea produselor care, datorită caracteristicilor lor, pot să se amestece cu alte produse după livrare - de exemplu: seturi și alte oferte speciale, ambalaje (în aceste situații cumpărătorul se retrage de la contract în ceea ce privește setul complet)
 4. vânzarea produsului care a fost preluat personal, verificat și controlat de către cumpărător în momentul preluării la centrul de livrare al administratorului magazinului online.

10.16. În cazul preluării personale nu poate fi exercitat dreptul la retragere de la contract, deoarece clientul va verifica personal produsul la preluare.

10.17. În cazul retragerii de la contract, clientul va returna produsul la adresa: Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava, Slovakia. Nu este posibilă renunţarea la contract, personal la filiala vânzătorului.

11. Platforma online pentru soluționarea disputelor

Cumpărătorii-clienții au posibilitatea de a folosi platforma pentru soluționarea disputelor (în continuare ”RSO”) pentru soluționarea situațiilor conflictuale în limba selectată. Cumpărătorii-clienții au la dispoziție platforma alternativă pentru soluționarea situațiilor conflictuale pe site-ul http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pentru depunerea cererii pe platforma RSO se va completa formularul electronic de reclamații. Informațiile furnizate trebuie să fie suficiente pentru identificarea subiectului în scopul soluționării disputei. Cumpărătorii-clienții au posibilitatea de a atașa și alte documente pentru motivarea reclamației.

12. Rating pentru produse

Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita retragerea sau nepublicarea ratingului privind produsele și serviciile oferite, în cazul în care acestea conțin limbaj neadecvat, furnizează informații false, nu sunt în legătură cu produsul respectiv, conțin link-uri către alte pagini web sau sunt derutante în orice fel, furnizează informații incomplete, astfel deteriorând reputația societății.

13. Cupoane cadou

13.1. Cupoanele cadou pot fi folosite pentru achitarea prețurilor produselor în magazinul online al vânzătorului. În lipsa legislației care să dispună altfel, cupoanele pot fi utilizate doar pentru achiziția produselor, nu și pentru achitarea costurilor serviciilor, taxelor de livrare sau a altor taxe.

13.2. Valoarea cuponului cadou este menționată pe fiecare cupon sub formă de sumă care conține TVA, astfel urmând a fi folosit ca reducere din prețul total, incluzând TVA, al produsului comandat. Valoarea fiecărui cupon se va utiliza integral, nefiind posibilă fracționarea sumei aferente. Suma restantă din prețul produsului se va achita în numerar. Excesul din suma cuponului nu se va restitui.

13.3. Nu se va oferi numerar în schimbul cuponului cadou. Dacă cumpărătorul își exercită dreptul la retragerea de la contractul de vânzare-cumpărare, în care a achitat prețul produsului cu cupoane cadou, acesta este îndreptățit să i se restituie suma/valoarea cheltuită tot sub forma cupoanelor cadou (prin trimiterea cupoanelor la adresa furnizată de cumpărător).

14. Bazar

14.1. Vânzătorul oferă posibilitate pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare și pentru produse de bazar. În această categorie intră produsele despachetate, cu ambalaj deteriorat sau produse folosite și returnate.

14.2. Pentru produsele din bazar termenul de garanție este 24 luni de la preluare.

14.3. Produsele din bazar nu pot fi schimbate cu produse noi în urma reclamațiilor.

14.4. Dispozițiile referitoare la demersul reclamațiilor vor fi aplicate și produselor din bazar, dacă nu se specifică altfel.

14.5. Produsele din bazar nu pot fi reclamate cu defectele care constituiau motivul prețului de vânzare redus.

15. Premii și campanii

Regulamentul general a campaniilor cu premii

15.1. Campaniile cu premii au loc prin intermediul internetului și pot participa persoane fizice cu domiciliu stabil și adresa de livrare pe teritoriul Republicii Slovace (în continuare ”participant” sau ”concurent”). Dacă participantul este sub 18 ani, acesta va face dovada faptului că participă în campanie cu acordul tutorelui legal. Nu pot participa la campanie angajații societății care organizează campania, și/sau persoanele care participă la organizarea campaniei. Nu pot participa la campanie nici membrii de familie sau rudele de gradul I ale acestor persoane (frați, soți, persoane care alcătuiesc familia conform Legii nr. 40/1964, articolele 116 și 117).

15.2. La tragerea la sorți vor participa toți cei care plasează comandă și achită prețul produsului în magazinul online. Cumpărătorul va primi înștiințare în legătură cu participarea la campanie prin e-mail. Nu vor participa la campanie persoanele care plasează comanda dar nu achită prețul produsului, nu preia produsul sau returnează produsul preluat în termen de 14 zile. Tragerea la sorți va avea loc la sediul Organizatorului. Totodată se vor extrage 5 câștigători suplimentari pentru cazul în care Organizatorul nu va reuși să contacteze câștigătorii, sau un câștigător refuză să preia premiul.

15.3. Organizatorul campaniei va contacta câștigătorii telefonic și după aceasta prin e-mail astfel furnizând informații în legătură cu înmânarea premiului ca locul și data. Confirmarea în privința preluării premiului de către câștigător va fi acceptată în termen de 5 zile de la înștiințarea în legătură cu faptul câștigului, după confirmare prin e-mail. În caz contrar câștigătorul își pierde dreptul la premiu și Organizatorul va contacta câștigătorii suplimentari în ordinea în care ei au fost extrași, în modul asemănător celui descris mai sus. Dacă nu se reușește contactarea câștigătorilor, premiile nepreluate vor reveni în posesia Organizatorului.

15.4. Organizatorul nu-și asumă responsabilitate în cazul pagubelor sau ale solicitărilor participanților la campanie create în urma furnizării datelor greșite sau necorespunzătoare, sau în urma nesolicitării sau nepreluării premiului de către câștigător. Dacă se presupune că participantul campaniei a furnizat date sau informații false, Organizatorul are dreptul la eliminarea unui astfel de participant din campanie sau să refuze să-i înmâneze premiul. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campanie participanții care:

- au procedat sau doreau să procedeze necorespunzător cu regulamentul campaniei
- au depus efort în privința obținerii premiului pe cale necinstită, într-un mod opus eticii bune.
- prin acțiunile lor au afectat reputația bună al Organizatorului.

15.5. Premiile câștigate în cadrul campaniilor nu sunt supuși drepturilor legale, premiul nu este transmisibil pentru o altă persoană, valoarea lui nu se va achita în numerar. Participanții campaniei iau la cunoștință faptul că încasarea premiului prin instanță nu este posibilă, conform articolului 845 din Legea 40/2003, din Codul Civil. Valoarea încasată sub formă de premiu este impozabilă conform Legii 595/2003, referitoare la legea impozitului pe venit, cu modificările lui.

15.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și completa regulamentul campaniei din proprie inițiativă, în special, dar nu exclusiv, modalitatea, locul și timpul tragerii la sorți, numărul câștigătorilor suplimentari, întreruperea, suspendarea, amânarea, anularea, etc. a campaniei. Regulamentul campaniei, precum și eventualele modificări se vor publica pe pagina www.jucariiteddies.ro. Organizatorul nu va restitui participanților nici o cheltuială aferentă participării la campanie sau preluării premiului.

15.7. Participarea la campanie se face cu caracter voluntar, iar prin participarea sa, participantul își exprimă acordul cu regulamentul acestuia. Descrierea completă se păstrează în scris la adresa Katkyn, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, pe toată perioada campaniei.

16. Dispoziții finale

16.1. Vânzătorul își rezervă dreptul la modificarea condițiilor contractuale generale. Obligația de a pune la dispoziție modificările condițiilor contractuale generale se consideră îndeplinită odată cu publicarea acestora pe pagina de internet al vânzătorului.

16.2. Dacă contractul s-a încheiat în scris, toate modificările aduse vor fi notate în scris.

16.3. Condițiile generale contractuale intră în vigoare în momentul plasării comenzii pe cale electronică.

16.4. Prin plasarea comenzii cumpărătorul confirmă că a citiți până la capăt și este de acord cu Termenii și condițiile contractuale.

16.5. Părțile contractante stabilesc faptul că, comunicarea între ei se va efectua prin e-mail și prin poștă.

16.6. În cazul evenimentelor nespecificate în Termeni și Condiții Generale, se vor aplica dispozițiile Legii 22/2004 referitoare la comerțul electronic, cu modificările și completările în Legea 128/2002 referitoare la controlul pieței interioare din partea statului, legea protecției consumatorului cu modificările și completările lui, unele dispoziții din Legea 284/2002 cu modificările și completările lui, Legea protecției consumatorului nr. 250/2007, și Legea nr. 372/1990 referitoare la reglementarea contravențiilor, si modificările acestuia în Legea 102/2015. privind ordonanțele în vigoare.

17. Utilizarea materialului afișat pe site

Societatea Katkyn, s.r.o. își rezervă toate drepturile garantate. Utilizarea conținutului parțial sau integral, în special în cazul textelor (descrierilor), imaginilor, pozelor sau modelelor ale căror multiplicări sau partajare sunt interzise atât pe cale mecanică cât și pe cea electronică fără acordul scris al societății Katkyn, s.r.o.

Anexele la actul de Termeni și Condiții

Anexa nr. 1 - Formularul pentru retragerea de la contract (sub formă de scrisoare)

Anexa nr. 2 - Informații legate de exercitarea dreptului la retragere de la contract în termen de 14 zile

Vă dorim cumpărături plăcute în magazinul nostru online!

Magazin de jucării și magazinul online www.jucariiteddies.ro

* Acești Termeni și condiții în vigoare sunt valabili începând cu data de 13.06.2016, și anulează dispozițiile actului de termeni și condiții precedente. Vânzătorul își păstrează dreptul de a modifica dispozițiile generale incluse în actul de Termeni și condiții fără notificare.

18. Răspundere

Societatea Katkyn, s.r.o. vă atrage atenția asupra faptului că informațiile furnizate pe pagina de web sunt parțial preluate de la o parte terță, astfel ele pot conține inexactități privind produsul sau descrierea tehnică, sau greșeli tipografice. Ele pot fi actualizate fără notificare. Societatea Katkyn, s.r.o. are dreptul să modifice produsele și serviciile descrise pe site, și nu-și asumă responsabilitatea pentru corectitudinea conținutului.

Societatea Katkyn, s.r.o. nu-și asumă responsabilitatea pentru pagube directe, indirecte, speciale, sau alte pagube ulterioare care rezultă din utilizarea informațiilor de pe pagina proprie sau altele decât aceasta, incluzând (dar nu în exclusivitate) câștigul pierdut, cheltuieli, întreruperea activității, alte pagube. Societatea Katkyn, s.r.o. nu oferă reparații de garanție, numai dacă această obligație îi revine pe baza legislației în vigoare, sau în cazul în care furnizorii și partenerii vânzătorului asigură posibilitatea reparațiilor de garanție pentru produsele din magazinul online, dacă acest lucru este menționat la produsele și serviciile respective. Mai multe informații găsiți pe pagina de internet al societății.